| Praktijk voor remedial teaching, advies en coaching

LerenPlus = (Bij)les

Huiswerkbegeleiding

Voor kinderen van de basisschool, jongeren en volwassenen.
Bijles houdt in dat lessen van school nog een keer uitgelegd worden.
Ook kun je les over een bepaald onderwerp volgen. Bijv. Engelse les voor jonge kinderen of Nederlandse les/spelling voor volwassenen.

Werkwijze (bij)les
Intake
Bij je aanmelding maken we een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek zodat duidelijk wordt waarvoor je precies begeleiding wilt en wat mijn begeleiding inhoudt.

Begeleidingsplan
Ik maak een begeleidingsplan waarin doelen en werkwijze worden beschreven. Dit bespreek ik met je en bij minderjarigen met de ouders.

De begeleiding
De begeleiding duurt maximaal een uur per keer en duurt tenminste 6 weken. De planning stellen we samen vast.


De begeleiding houdt in dat we oefenen met dat wat je graag wilt leren. Daarvoor gebruik ik concrete materialen, bijvoorbeeld voor rekenen materiaal zoals blokjes of een rekenrek. Je gaat op een werkblad oefeningen maken die ik eerst voordoe, daarna met begeleide oefening en vervolgens zelfstandig. Na afloop bespreken we telkens hoe je de opdracht hebt aangepakt. Vast onderdeel van de begeleiding is het vergroten van zelfvertrouwen.

Toetsing en evaluatie
Halverwege de begeleiding hebben we een evaluatie. Zitten we op de goede weg? Eventueel stel ik het begeleidingsplan bij. Aan het eind van de begeleidingsperiode evalueren we weer. Dat doe ik met jou zelf en bij minderjarigen ook met de ouders. Zo nodig neem ik nog een test af.


Verder vind ik het bij minderjarigen belangrijk om contact met de school te onderhouden, zodat er een goede afstemming kan zijn. Hiervoor vraag ik altijd toestemming van de ouders.

Kosten

€ 47,50 per uur

Pakket voor 12 keer: € 510,00

Eenmalig het begeleidingsplan: € 50,- per uur (meestal 1,5 uur)

Zie verder onder tarieven