| Praktijk voor remedial teaching, advies en coaching

LerenPlus = Huiswerkbegeleiding

Aanwijzing

Voor kinderen van de basisschool (bovenbouw) en leerlingen van de eerste klassen van het Voortgezet Onderwijs die het huiswerk moeilijk vinden of voor wie het moeilijk is om huiswerk te maken.

Werkwijze huiswerkbegeleiding
Intake
Bij je aanmelding maken we een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek zodat duidelijk wordt waarvoor je precies begeleiding wilt en wat mijn begeleiding inhoudt.

Begeleidingsplan
Ik maak een begeleidingsplan waarin doelen en werkwijze worden beschreven. Dit bespreek ik met jou en met je ouders.

De begeleiding
De begeleiding duurt minimaal 30 minuten en maximaal 2 uur. De planning daarvan stel ik in overleg met jou en met je ouders vast.
Wat houdt de begeleiding in:

  • Bij het maken van je huiswerk werken we volgens een stappenplan. Ik stel je vragen als: wat moet je doen, hoe ga je het aanpakken.
  • Eventueel overhoor ik je.
  • Ik help je structuur aan te brengen in je huiswerk.
  • Ik beantwoord je vragen.
  • Je werkt in een rustige omgeving zonder afleiding van je mobiel.
  • Na afloop bespreken we kort hoe het is gegaan.
  • Je krijgt een werkmap waarin je per keer noteert wat je hebt gedaan. Ook kan ik je er tips in meegeven. Dit neem je mee naar huis zodat je ouders kunnen zien wat je gedaan hebt.

Evaluatie
Wanneer de planning afgesproken is, kiezen we halverwege de periode een evaluatiemoment. Dat is in ieder geval na 6 keer. De doelen worden besproken en eventueel wordt het plan bijgesteld. Ook aan het eind van de begeleiding hebben we een evaluatie.

Kosten:

  • € 85,- per maand, bij 1 keer per week
  • € 168,- per maand, bij 2 keer per week
Zie verder onder tarieven