| Praktijk voor remedial teaching, advies en coaching

Links

Plaatje van de links

Remedial teaching
1. Leuke software om te oefenen voor verschillende vakken: www.ambrasoft.nl
2. Tafels oefenen: www.tafels-oefenen.nl Goede gratis oefensite met kleurtjes.
3. Oefenen voor alle vakken. Kost een klein bedrag per maand: www.squla.nl
4. Informatie over leer- en gedragsstoornissen: www.balansdigitaal.nl
5. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers: www.lbrt.nl

Bijles
Gratis oefeningen voor alle vakken www.citotrainer,nl

Hoogbegaafdheid
Voor kinderen:
1. Wiskundetijdschrift voor jongeren. Deze site is gekoppeld aan een abonnement: www.pythagoras.nu
2. Spelletjes, foto’s, weetjes en handige informatie. Deze site is gekoppeld aan het blad National Geographic, maar de info op de site is vrij toegankelijk.: www.ngjunior.nl 

Voor ouders:
1. Site van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland: www.koepelhb.nl
2. Site die ouders een steun in de rug biedt: www.terechtbezorgdeouders.nl

Voor school:
1. Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling: geeft veel achtergrondinformatie: www.slo.nl
2. Geschikt om in te zetten voor hoogbegaafde kinderen: www.webkwestie.nl
3. Verrijkingsstof voor hoogbegaafde kinderen: www.vierkantvoorwiskunde.nl