| Praktijk voor remedial teaching, advies en coaching

LerenPlus = Remedial teaching

Kaartjes snel

Dat betekent dat ik kinderen, maar ook jongeren, individuele hulp en begeleiding geef. Dat kan voor een bepaald vak zijn, maar ook begeleid ik bij concentratie- of werkhoudingsproblemen. Ik geniet enorm als kinderen en jongeren (weer) zelfvertrouwen krijgen bij dat wat ze moeilijk vinden en daarom weer met meer plezier naar school gaan. Ik geef begeleiding bij leerachterstand bij alle vakken. Wanneer een leervoorsprong moeite geeft, geef ik begeleiding bij bijvoorbeeld planning en leren te leren.

Werkwijze remedial teaching
Intake
Bij je aanmelding maken we een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek zodat duidelijk wordt waarvoor je precies begeleiding wilt en wat mijn begeleiding inhoudt.

Onderzoek
Wanneer het nodig is neem ik een onderzoek af, maar meestal is de informatie van ouders en school wel voldoende.

Begeleidingsplan
Ik maak een begeleidingsplan waarin doelen en werkwijze worden beschreven. Dit bespreek ik met je en bij minderjarigen met de ouders.

De begeleiding
De begeleidingsperiode is meestal 12 weken en duurt een uur per keer. De planning daarvan stel ik in overleg met jou of bij minderjarigen met de ouders vast. De begeleiding houdt in dat we oefenen met dat wat je graag wilt leren. Daarvoor gebruik ik concrete materialen, bijvoorbeeld voor rekenen materiaal zoals blokjes of een rekenrek. Je gaat op een werkblad oefeningen maken die ik eerst voordoe, daarna met begeleide oefening en vervolgens zelfstandig. Na afloop bespreken we telkens hoe je de opdracht hebt aangepakt. Vast onderdeel van de begeleiding is het vergroten van zelfvertrouwen.

Toetsing en evaluatie
Halverwege de begeleiding hebben we een evaluatie. Zitten we op de goede weg? Eventueel stel ik het begeleidingsplan bij. Aan het eind van de begeleidingsperiode evalueren we weer. Dat doe ik met jou zelf en bij minderjarigen ook met de ouders. Zo nodig neem ik nog een test af. Verder vind ik het belangrijk om bij minderjarigen contact met de school te onderhouden, zodat er een goede afstemming kan zijn. Hiervoor vraag ik altijd toestemming van de ouders.

In het kader van Passend Onderwijs kan ik ook een leerling begeleiden voor een langere periode.

Kosten
€ 47,50 per uur

Pakket voor 12 keer: € 510,00

Eenmalig het begeleidingsplan: € 50,- per uur (meestal 1,5 uur)

Zie verder onder tarieven